Kvalita vody

kvalita vody

Dobrá kvalita vody je základom úspešného chovu okrasných rýb a pre chov Koi kaprov to platí dvojnásobne. Chov Koi spočíva v priebehu roka hlavne v pravidelnej kontrole hydrochemických vlastností vody a kŕmení. Čistá a dostatočne okysličená voda je pre chov Koi veľmi dôležitá.

Základné parametre vody:

1. Teplota

Ideálna teplota vody pre Koi je medzi 22 – 28°C. Pri tejto teplote je metabolizmus kaprov v najideálnejšom stave. Ryby veľmi dobre prijímajú potravu, veľmi dobre ju trávia a teda aj veľmi rýchlo rastú. Pri tejto teplote majú ryby najsilnejší imunitný systém tela, čo umožňuje obranu proti takmer  všetkým chorobám.

Kapry môžu žiť aj pri vyšších teplotách vody 28 – 35C°. Avšak pri takých vysokých teplotách je obsah kyslíka vo vode veľmi nízky, čo im môže robiť problém. Vtedy je dobre, keď ryby vôbec nekŕmime. V jarnom období, keď je teplota vody okolo 10 – 15°C, ryby nemajú ešte dostatočne silný imunitný systém. Preto je potrebné ryby častejšie kontrolovať. V zimnom období môže mať voda v jazierku teplotu medzi 0,5 - 5°C. Vtedy ryby vôbec neprijímajú potravu.

Teplotu vody si vieme veľmi dobre odmerať jednoduchým jazierkovým teplomerom.   

2. pH vody

Hodnota pH ukazuje kyslosť vody. Správne pH je pre ryby životne veľmi dôležité. Koi prežije veľkú škálu pH, má ale svoje optimálne hodnoty medzi 6 – 8 pH. Nízke pH majú tie jazierka, ktoré obsahujú málo vápnika a zároveň veľa organických látok.

Hodnotu pH si vieme jednoducho zmerať meracím prístrojom na meranie pH. Pokiaľ máme vysokú hodnotu pH, pridaním prípravku pH mínus si vieme túto hodnotu znížiť. Pri nízkom pH nám stabilizuje optimálnu hodnotu pH aj prípravok Teich Stabil. Pozor ale, aby sme neprehnali dávkovanie, a nezmenili hodnotu pH veľmi.

3. Kyslík

Tak isto, ako teplota a pH, patrí aj kyslík medzi najdôležitejšie parametre vody. Obsah kyslíka vo vode súvisí aj s ostatnými chemickými parametrami, atmosférickým tlakom a hlavne s teplotou vody. V prírodných rybníkoch sa kyslík dostáva do vody viacerými spôsobmi. Prestupom zo vzduchu, pri vetre, daždi a tiež pomocou fotosyntézy vodných rastlín a rias. V záhradných jazierkach, kde sa snažíme mať krištáľovo čistú vodu bez rias, musíme podstatnú časť kyslíka do vody dodať umelo. Pri malých záhradných jazierkach stačí vybudovať vodopád. Pri väčších koi jazierkach nám pomôže vzduchovací motor so vzduchovacím kameňom.

Optimálna hodnota rozpustného kyslíka vo vode je medzi 5 – 8 mg/l. Je to hodnota, pri ktorej ryby veľmi dobre rastú a majú dobrý zdravotný stav. Kyslík je dôležitý aj pre správny chod filtračného systému. Je životne dôležitý pre bakterie, ktoré sú potrebné pre biologické čistenie vody.

Hodnotu kyslíka vieme jednoducho zmerať meracím prístrojom na meranie kyslíka.

4. Oxid uhličitý CO2

Pre chov Koi je oxid uhličitý dôležitý hlavne v súvislosti s pH a kyslíkom. Dostáva sa do vody biologickou činnosťou organickej hmoty. Oxid uhličitý je plyn nedýchateľný a vo vode zostáva v rozpustenom stave. Do vody sa dostáva aj pri disimilačných procesoch vodných rias a rastlín.

5. Dusíkaté látky

Dusík patrí medzi najdôležitejšie biogénne prvky. Jeho zlúčeniny majú obrovský význam pri všetkých biologických procesoch vo vode. Môžeme ich rozdeliť do troch skupín.

  • amoniakálne (čpavkové)   
  • dusitany (nitrity)
  • dusičnany (nitráty)     

Všetky tieto látky vznikajú vo vode rozkladom organickej hmoty a tiež z výkalov rýb a z odpadu nespotrebovaných krmív. Vo vode rozpustný čpavok je veľmi jedovatý plyn.

Dusitany sú látky, ktoré sú vo vode v prírode prítomné všade. Vznikajú najmä biologickým odbúravaním čpavku. Dusitany sú tiež jedovaté. Obsah dusitanov by nemal prekročiť hodnotu 0,1 mg/l.

Dusičnany sú konečným produktom biochemickej oxidácie organického dusíka. Rybám v podstate nevadia, ale nad hodnote 50 mg/l už musíme byť na pozore. Za normálnu koncentráciu sa považuje hodnota pod 10mg/l.   

Čpavok alebo dusitany sa môžu v zvýšenom množstve vo vode objaviť aj v prípade , keď používame antibiotiká na liečbu rýb.

Koncentrácie dusíkatých látok si môžeme zmerať pomocou meracích testov od Sera.

6. Fosfor

Fosfor je spolu s dusíkom nepostrádateľnou výživou baktérií, rias a rastlín. V záhradných jazierkach sa snažíme hodnotu organického fosforu znížiť na čo najmenšiu. Fosfor sa dostáva do vody pomocou krmív ktoré obsahujú rybie múčky ako zdroj bielkovín. Výrobcovia krmív sa snažia hodnotu fosforu znižovať čo najviac, ale časom sa neubránime nárastu vláknitých rias alebo zákalom zelenej vody. Naše ryby využívajú maximálne jednu polovicu prijatého fosforu z krmiva. Zostávajúci fosfor môžeme najjednoduchšou cestou odbúrať, ak z mechanickej časti filtra priebežne odstraňujeme rybie výkaly, kde práve väčšina zdroja fosforu zostáva. Prípadne nám pomôže aj odstraňovanie rybích výkalov z dna jazierka pomocou jazierkoveho vysávača.

7, Tvrdosť vody

Celková tvrdosť vody označovaná (GH) je súčet obsahu iónov vápnika a horčíka vyjadrených v nemeckých stupniciach (°N) dGH. Voda o celkovej tvrdosti menšej ako 5,6°N je označovaná ako mäkká, v rozsahoch 5,6 – 8,4 °N je voda mierne tvrdá a nad 8,4°N je považovaná za tvrdú.

Uhličitanová tvrdosť označovaná (KH) poskytuje informáciu o množstve vápnika a horčíka viazaného v hydrogénuhličitanoch (HCO3)-. Ide vlastne o informáciu o celkovom obsahu vápnika a horčíka rozpusteného vo vode. Pokiaľ hodnota KH je veľmi nízka, hrozí nebezpečný pokles hodnoty pH. Pri hodnotách KH nad 8,0°N je situácia už stabilná. Preto pred použitím chemických prostriedkov na úpravu vody alebo pred liečbou sa vždy presvedčte či je hodnota KH optimálna. Ak potrebujete GH alebo KH zvýšiť, používajte prípravky GH Plus alebo KH plus. Tvrdá voda ale nie je škodlivá pre ryby.

8. Kovy a iné jedovaté látky

Medzi kovy, ktoré sa môžu objaviť v našich jazierkach je najdôležitejšia meď. Je ale zároveň aj jedna z najjedovatejších. Bezpečná koncentrácia medi  pre ryby je medzi 0,001 – 0,01 mg/l.

Vo vode sa môže objaviť aj olovo, to ale skôr iba v prírodných nádržiach. Ďalšia nebezpečná látka, ktorá sa môže vyskytnúť v jazierku je zinok a jeho soli. Na zinok sú citlivejšie hlavne malé ryby. Smrteľná koncentrácia zinku pre kapry je medzi 0,5 – 1,0 mg/l.

9. Svetlo

Svetlo je veľmi dôležití faktor pri chove Koi. Prírodné svetlo je pre Koi dôležité hlavne kvôli farbám rýb a to hlavne červenej farbe. Ultrafialové žiarenie je dôležité hlavne kvôli prenosu vitamínu D. Svetlo je dôležite aj v Zimných mesiacoch. V nich sa musíme snažiť o to, aby hladina pokrytá ľadom nebola zasypaná dlho snehom. Pri nedostatku svetla v zime začnú riasy v jazierku disimilovať a teda spotrebovávať kyslík z vody, ktorý by mohol chýbať rybám.