Kontakt

  IN technology, s.r.o.
Adresa:

Tichá 580/9
929 01 Veľké Dvorníky
Slovensko

IČO: 36 253 022
DIČ: SK 2021711593

Kontakty:     

info [at] koito [dot] eu

Tel. SK: +421 903 259 399
Tel. HU: +36 70 5744 834

Konto nr.: 2625211384/1100
IBAN: SK3411000000002625211384
SWIFT: TATRSKBX

 

Slovenčina
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.